Verovuosi 2017 tuo mukanaan muutoksia, joista osa on Kauppalehden mukaan verovelvollisille edullisia ja jotkin taas entistä epäedullisempia.

Suurimmalle osalle palkansaajista merkittävin helpotus on, että ansioverotulo pienenee 515 miljoonalla eurolla. Tämä on hallituksen lupaama vastine työmarkkinajärjestöjen sopimalle kilpailukykysopimukselle, joka lisää työaikaa ja nostaa samalla palkansaajien työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Ansiotulojen verokevennys korottaa palkansaajien ostovoimaa kaikissa tuloluokissa hieman. Esimerkiksi 3 300 euroa kuussa tienaavalla rahaa jää käteen 96 euroa entistä enemmän, kun veroaste pienenee puolella prosentilla 30,5 prosenttiin. Isoilla tuloilla veroprosentti ja siten myös käteen jäävän rahan määrä kasvavat enemmän.

Kiinteistöveroissa nousee sekä ala- että yläraja. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousee 0,80—1,55 prosentista 0,93—1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli 0,37—0,80 prosentista 0,41—0,90 prosenttiin. Muutokset tarkoittavat Veronmaksajien mukaan, että kiinteistöveroa on pakko nostaa 125 kunnassa.

Kunnallisvero nousee ensi vuonna 47 kunnassa ja laskee 14 kunnassa.

Bensiinilitran hinta kohoaa 2,5 sentillä, kun polttonesteiden valmisteveroa nostetaan 100 miljoonalla eurolla. Auton hankkivia sen sijaan ilahduttanee autoveron leikkaus, joka toteutuu portaittain vuoteen 2019 asti ja on suuruudeltaan yhteensä 180 miljoonaa euroa. Vero kevenee pienipäästöisiä autoja suosien.

Lämmityspolttoaineen vero nousee 45 miljoonalla, mikä tarkoittaa öljylämmitteiselle omakotitalolle 42 euron ja kaukolämmitteiselle omakotitalolle 11 euron lisää lämmityskuluihin.

Perintö- ja lahjavero kevenevät läpi veroasteikon. Pienin lahjaverollinen arvo nousee nykyisestä 4 000 eurosta ensi vuonna 5 000 euroon. Nykyisestä 20 prosentin ylimmästä lahjaverosta lahjaveron maksimi laskee 17 prosenttiin ja perintöveron enimmäismäärä 19 prosenttiin.

Tupakkaveroa korotetaan tämän ja ensi vuoden aikana yhteensä neljä kertaa ja yhteensä 135 miljoonan euron edestä. Keskihintaisen askin hinta kohoaa ensi vuonna puolella eurolla, kuten se kohosi tänäkin vuonna. Vuoden alussa tupakkaveroa on tarkoitus alkaa periä myös sähkötupakan nesteistä.

Makeisvero poistuu käytöstä. Kasvipohjaiset, maitoa korvaavat tuotteet ja jääpalat poistetuvat virvoitusjuomaveron piiristä.

Huviveneille ja moottoripyörille suunnattu uusi vero astuu voimaan näillä näkymin toukokuun alussa. Veneistä vero koskee yli yhdeksänmetrisiä tai teholtaan vähintään 51 hevosvoiman veneitä. Vero olisi hallituksen esityksen mukaan enimmillään 300 euroa ja vähintään 100 euroa.

Moottoripyörien verotukseksi on kaavailtu 150 euroa, ja tämä maksu koskisi myös kolmi- ja nelipyöriä, kuten eräitä mönkijöitä. Esimerkiksi mopot ja kevytmoottoripyörät jäisivät veron ulkopuolelle.

Lähde: Kauppalehti