Yhteiskuntatieteiden tohtori Antti Kasvio esittää Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan yhteistä talousministeriötä euroalueelle.

- Euroalue tarvitsee talousministeriön – nimi on sopimuskysymys – joka saa ensi alkuun valtuudet eurobondien liikkelle laskemiseen, Kasvio kirjoittaa.

- Yksittäiset jäsenmaat joutuvat siten luovuttamaan aika ison osan suvereniteetistaan euroalueen yhteisille päätöselimille. Niiden on myös sitouduttava täyttämään osuutensa kasvu- ja työllisyystavoitteista. Mutta jäsenmaille jää vapaus edetä tavoitteisiin omalla erityisellaä tavallaan eli kulttuurisen ja institutionaalisen erityislaatunsa säilyttäen, Kasvio jatkaa.

Esitys on samansuuntainen kuin arvostetun brittiekonomistin Andrew Lilicon ennustus. Lilico uskoo, että velkahuolien seurauksena Brysseliin perustetaan uusi viranomainen, joka vastaa eurobondeista ja varojen siirroista kriisimaille. Sama viranomainen keräisi jäsenmailta veroja.

Suomi ja Saksa ovat pitkään vastustaneet eurobondeja, joiden myötä eri euromaat saisivat yhteisellä korolla lainarahaa. Talouskomissaari Olli Rehn on vihjannut EU-komission suhtautuvan eurobondeihin myönteisesti.

Ajatus eurobondeista sisältyy niin kutsuttuun 6-pack-lakipakettiin, jonka tarkoitus on tiivistää Euroopan laajuista talouspolitiikkaa. Paketti sisältää yhden kohdan, jossa Euroopan komissio lupaa selvittää eurobondien käyttöönoton mahdollisuuksia.

Antti Kasvio vaatii, että puhuttaessa euroalueen tulevaisuudesta keskustelun painopiste on siirrettävä pidemmän ajan kasvustrategiaan. Kasvion mielestä euroalueen bkt-osuus tulee painaa nykyisestä runsaasta 85 prosentista Maastrichtin sopimuksessa määritellyn 60 prosentin enimmäisrajan alapuolelle.

Kasvio myöntää, että hänen esittämänsä strategian kaikki piirteet eivät jokaista miellytä. Kasvio haastaa tuomaan parempia ehdotuksia esille.

- Tulevaisuuden haasteisiin on joka tapauksessa vastattava tavalla tai toisella, jos euroalue haluaa selvitä ongelmistaan ja nousta jälleen varteenotettavaksi toimijaksi maailmantaloudessa, Kasvio toteaa.