Noin 12 000 varusmiestä, heidän joukossaan 400 vapaaehtoista naista, aloittaa maanantaina asepalveluksensa. Keskustanuoret vaatii asevelvollisuuden ulottamista koko ikäpolveen eli molempiin sukupuoliin.