Naisista peräti 91 prosenttia pitää taloudellista riippumattomuutta tärkeänä tavoitteena elämässä. Hyvää seksiä tärkeänä piti vain reilut 40 prosenttia saksalaisen naistenlehden kyselyyn vastanneista.