Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sampo Terhon mukaan Euroopan parlamentin päätös suurten pörssiyhtiöiden sukupuolikiintiöistä on ”erikoinen”.

Parlamentti hyväksyi selkeällä äänienemmistöllä komission esityksen, jonka mukaan yli 250 henkilöä työllistävien pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä 40 prosenttia pitäisi olla naisia vuoteen 2020 mennessä.

– En kerta kaikkiaan ymmärrä kiintiöajattelun logiikkaa. Miten kysymys muka voi olla tasa-arvon edistämisestä, jos nimenomaisesti päätetään, että toisia pitää valintamenettelyssä suosia sukupuolen perusteella, Terho kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Esityksen mukaan hallitusten jäsenten tärkeimpänä valintaperusteena on kuitenkin edelleen ehdokkaan pätevyys. Esityksen tarkoitus on, että tilanteissa, joissa vastakkain on kaksi yhtä pätevää ehdokasta, valituksi tulisi miehen sijaan nainen, sillä naiset ovat hallituksissa aliedustettuina.

Terhon mukaan yritysten, jotka eivät ota valintamenettelyä käyttöön, on raportoitava kansallisille viranomaisille hallitusten sukupuolijakaumasta ja toimista sukupuolitavoitteen saaavuttamiseksi.

Yritysten, jotka eivät ole saavuttaneet tavoitetta, on ilmoitettava syyt tähän.

– Omasta puolestani pidän tällaista sääntelyä yhtä lailla EU:n kuin valtion taholta täysin sopimattomana. Jos EU ryhtyy ohjailemaan yksityistesti omistettujen yhtiöiden sisäisiä asioita, puututaan ilmiselvästi yksityisomaisuuteen, jota lainsäätäjän tehtävä olisi suojella eikä hallinnoida, Terho kirjoittaa blogissaan.

Esitystä ovat kannattaneet esimerkiksi vihreiden mepit Tarja Cronberg ja Satu Hassi. He perustelivat kiintiöiden tarvetta sillä, että se koituu myös yritysten eduksi, kun myös naisten kyvyt saadaan paremmin käyttöön.

– Yrityselämän johdossa on vielä vahva lasikatto. Tämä on valitettavaa naisille, jotka eivät pääse etenemään urallaan. Suurin häviö on kuitenkin se, että naisten osaaminen ei tule yritysten käyttöön, sanoi Cronberg meppien tiedotteessa keväällä.

Hassin mukaan oli outoa, että Saksa asettui kiintiöitä vastaa. Hassin mukaan esityksessä annettiin yhtiöille myös mahdollisuus vapaaehtoisuuteen.

– Komissio antoi pörssiyhtiöille monta vuotta aikaa panna asia kuntoon. Useimmat yhtiöt eivät tehneet tänä aikana mitään. Kun asia ei etene vapaaehtoisesti, tarvitaan laki, Hassi sanoi tiedotteessa.

Päätös vaatii parlamentin lisäksi vielä jäsenmaiden eli neuvoston tuen. Terhon mukaan Suomi vaikuttaa olevan esityksen kannalla.

Esityksen on valmistellut EU:n Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.

– Valiokunnassa on jäseninä 30 naista ja 5 miestä – melko huono esimerkki sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta, Terho huomauttaa.