Työmarkkinajärjestö Akava ilmoittaa olevansa valmis ottamaan käyttöön lakisääteiset kiintiöt pörssiyritysten hallituksissa vuoden 2018 alusta korkeasti koulutettujen naisten urakehityksen vauhdittamiseksi yksityissektorilla.