Suomen Akatemian tutkimushanke on kesästä asti kerännyt tarinoita työelämässä koetusta pelosta ja pelottelusta. Tähän mennessä eniten tarinoita on toistaiseksi kertynyt hallinto- ja toimistotyöstä, tekniseltä ja IT-alalta sekä tiede- ja tutkimusmaailmasta.

Eniten tarinoita ovat toistaiseksi kirjoittaneet naiset ja työntekijä- , asiantuntija- tai esimiesasemassa olevat sekä korkeakoulututkinnon suorittaneet ihmiset.

Tarinoiden mukaan pelottelun aiheuttama kuormitus vaikuttaa henkilöiden terveydentilaan ja sairauspoissaoloihin. Kirjoittajien mukaan pelon ilmapiiri vaikuttaa innovaatioita ja tiedon jakamista tyrehdyttävästi. Samaten se voi verottaa sitoutumista organisaatioon ja sen tavoitteisiin.

Kaikki edellä mainitut seikat voivat vaikuttaa merkittävästi henkilöiden kykyyn ja motivaatioon toimia työssään optimaalisella tasolla.

Tarinoita pelottelusta työpaikoilla kerätään edelleen ja niitä tarvitaan lisää. Tarinoita kerätään Suomen Akatemian Valta-ohjelman Johtajuus, valta ja pelko -tutkimushankkeeseen.