Hallituksen esitys vuosiloman kertymisestä vanhempainvapaan aikana herättää vastakkaisia reaktioita.

Suomen ammattijärjestöjen keskusliitto SAK arvostelee hallituksen vuosilomaehdotusta naisia syrjiväksi.

SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto muistuttaa, että naiset käyttävät vanhempainvapaista edelleen yli 90 prosenttia, joten vuosiloman ansainnan rajoittaminen kohdistuu erityisesti naisiin.

– Euroopan unionin tuomioistuin on pitänyt vastaavanlaisia lainsäädännön määräyksiä syrjivinä. Hallitus osoittaa esityksellään, ettei se juurikaan välitä perheiden arkielämästä, Lehto kommentoi.

Hallitus esittää, että äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajan. Lisäksi vuosiloman siirtämiseen sairastumisen vuoksi esitetään kuuden päivän omavastuuta. Hallitus antoi lakiesityksen asiasta eduskunnalle tänään torstaina.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun alussa, Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo.

Suomen Yrittäjät puolestaan pitää hallituksen ehdotusta hyvänä.

Suomen Yrittäjien mukaan muutokset auttavat erityisesti pieniä työnantajayrityksiä ja naisvaltaisten alojen yrityksiä ja helpottavat osaltaan työllistämistä.

– Vuosiloman siirtämisestä aiheutuu suoria palkkakustannuksia, töiden järjestelyistä aiheutuvia epäsuoria kustannuksia ja käytännön ongelmia, kun siirretty loma on annettava myöhemmin, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Suomen Yrittäjien mukaan muutos tuo säästöjä kymmenille tuhansille työnantajille.

Sairauspoissaolon muutoksen arvioidaan tuovan 150 miljoonan euron säästöt työnantajille, TEM kertoo.

Sairausloman omavastuusta arvioidaan kertyvän 27 miljoona euroa vuodessa.