Työssäkäyntitilaston mukaan ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden yleisimmät ammatit olivat siivooja, myyjä ja ajoneuvojen kuljettaja. Myös rakennuksilla ja ravintoloissa työskentelevien äidinkieli oli usein muu kuin suomi tai ruotsi.

Kymmenen yleisimmän ammatin joukossa oli myös muita kuin perinteisiä ammatteja - tietotekniikan erityisasiantuntijat oli seitsemänneksi yleisin ammatti ulkomaalaistaustaisten keskuudessa.

Ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin määriteltiin henkilöt, joiden äidinkieli oli muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Näin laskettuna Suomen vakinaisessa väestössä oli vuonna 2006 ulkomaalaistaustaisia työllisiä kaikkiaan 58 958, mikä oli 2,5 % kaikista työllisistä.

Heistä 10 prosenttia eli lähes 6 000 oli yrittäjiä, loput palkansaajia. Suurimmat vieraskielisten työllisten ryhmät olivat venäjänkieliset (16 015 henkeä), vironkieliset (9 420 henkeä) ja englanninkieliset (4 475 henkeä).