Sanna Marinin (sd) hallitus kertoi tänään virallisesta päätöksestään, että 16. maaliskuuta päätetyt koronaviruksen estämistä hillitsevät rajoitukset jatkuvat 13. toukokuuta asti. Näin ollen ainakaan ennen tuota päivämäärää rajoituksia ei höllennetä.

Hallitus kertoi jo aiemmin jatkavansa maaliskuun 16. päivä kerrottuja toimia 13.5. asti.

Esimerkiksi Uudenmaan eristys ei kuulu näihin toimiin. Pääministeri Marin on jo väläyttänyt sitä, että Uudenmaan eristys purettaisiin 19. huhtikuuta, mihin asti se alun perin asetettiinkin.

Sen sijaan 16. maaliskuuta kerrotut rajoitukset koskevat esimerkiksi koulutilojen sulkua ja yli 70-vuotiaiden karanteeniolosuhteita.

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta seuraavista toimista, jotka siis nyt päätetyn mukaisesti jatkuvat 13. toukokuuta asti:

– Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Hallitus linjaa että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

– Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, joilla ei ole mahdollisuutta pitää lasta kotona. Lähiopetus järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskeluna, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

– Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

– Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

– Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

– Kielletään pääosin ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa.

– Julkisen sektorin työnantajat määräävät etätöihin ne julkisen sektorin työntekijät, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

– Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

– Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä voidaan velvoittaa tarpeen mukaan töihin.

– Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.

– Suomen rajat suljetaan. Matkustaja- ja henkilöliikenne keskeytetään. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

– Ulkomailta palaavat suomalaiset, Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

– Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.