Kuntalaiset voivat pian hankkia sosiaali- ja terveyspalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta yhteiskunnan piikkiin, jos heidän kotikuntansa ottaa käyttöön erityisen palvelusetelin.