Oli pakko tilata tuo Turun hovioikeuden kohutuomio siltä varalta, että se toisi jonkin selityksen asiaan. Ei se ainakaan maallikon silmiin tuonut.

Tiivistettynä: aikuinen mies tuomittiin lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä kolmen vuoden vankeuteen hänen yhdyttyään 10-vuotiaaseen lapseen. Hovioikeus piti tämän käräjäoikeuden antaman tuomion voimassa, mutta hylkäsi kovennetun syytteen törkeästä raiskauksesta, koska asiassa ei oikeuden mukaan ollut esitetty näyttöä siitä, että uhri ”olisi ollut väittämällään tavalla pelkotilassa tai muussa avuttomassa tilassa” ja että lapsi olisi vastustanut tekoa.

Ratkaisun perustelu on herättänyt laajaa tyrmistystä eikä syyttä.

Uhri ja syyttäjä vetosivat raiskausperusteena toisaalta väkivallan käyttöön ja toisaalta siihen, että uhri oli teon tapahtuessa pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia kykenemätön puolustamaan itseään tai ilmaisemaan tahtoaan. Molemmat perustelut löytyvät raiskauksen määrittelyistä rikoslaista.

Hovioikeus selittää perusteluissaan, että ”mainitun lainkohdan säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä on todettu, että puolustuskyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että asianomainen henkisen tai ruumiillisen esteen vuoksi ei pysty joko lainkaan tai ainakaan merkittävästi estämään toisen menettelyä”.

– Säännöksessä tarkoitettua puolustuskyvyttömyyttä saattavat aiheuttaa pysyväisluonteisina säännöksessä mainitut sairaus ja vammaisuus. Myös lyhytaikaisestakin sairaudesta aiheutuva heikkous voi johtaa säännöksen soveltamiseen. Pelkotilalla puolestaan tarkoitetaan sellaista pelon aiheuttamaa tilaa, joka lamauttaa puolustuskyvyn sen vuoksi, että uhattu pitää puolustautumista liian vaarallisena tai että hän ei pelkonsa vuoksi kykene toimimaan oman tahtonsa mukaisesti. Muu avuton tila puolestaan viittaa esimerkiksi tilanteisiin, joissa henkilö ei ole tiedoton, mutta on huumaavan aineen käytön vuoksi tahdoton, oikeus luettelee.

Hallituksen esityksessä säännöksiä tosiaan täydennettiin mainituilla esimerkeillä avuttomuuden tilasta. Alaikäisyys ei kuulu näihin esimerkkeihin. Esityksessä todetaan kuitenkin myös, ”että uhrin on oltava avuttoman tilan takia kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan”. Lisäksi määritellään, kuten hovioikeuskin huomioi, että puolustuskyvyttömyys tarkoittaa sitä, että asianomainen ei ruumiillisen – tai henkisen – esteen vuoksi pysty estämään toisen menettelyä. Tätä henkistä estettä eli sitä, että uhri on lapsi, ei hovioikeus huomioi.

Hovioikeus siis katsoo, että 10-vuotias on henkisesti kykeneväinen päättämään siitä, haluaako hän harrastaa sukupuoliyhteyttä aikuisen ihmisen kanssa. Uskoisin, että suomalaiset 10-vuotiaiden lasten vanhemmat ovat asiasta eri mieltä.

Maallikkona en osaa sanoa, voisiko tuota avuttomuuden tilaa ja lapsen henkistä estettä käyttää raiskauksen perusteena, vaikka alaikäisyyttä ei esimerkeissä mainitakaan. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen sanoo Ilta-Sanomille, että tarvitaan korkeimman oikeuden päätös siitä, mitä ”avuttomuuden tila” tarkoittaa, sillä tällä hetkellä hovioikeuden linjaa voi pitää lain nojalla oikeana.

Myös kansanedustaja, varatuomari Leena Meri (ps.) yrittää omalta osaltaan muuttaa tilannetta lakialoitteellaan. Hän lisäisi raiskauksen tunnusmerkistöön kohdan alaikäisyyden aiheuttamasta kehittymättömyydestä.

– Silloin syyttäjän ei tarvitsisi enää erikseen todistella sellaisia seikkoja kuin avuttomuus tai sairaus. Mielestäni on itsestäänselvä asia, ettei 10-vuotiaalta voi odottaa sellaista tahdonmuodostusta, että hän voisi antaa suostumuksen sukupuoliyhteyteen, Meri sanoi tänään.

Toivottavasti muutkin kansanedustajat heräävät tähän ja herättävät samalla oikeuslaitoksen.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja.

Päivitys 23.11. Korostettu jutun alussa, että hovioikeus piti voimassa tuomion lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.