Kuusi puolustusvoimien joukko-osastoa tai varuskuntaa lakkautetaan, vahvisti puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen hetki sitten hallituksen tiedotustilaisuudessa. Jäljelle jää 16 joukko-osastoa, jotka ovat uuden järjestelmän perusta.

Vähennettävistä joukko-osastoista kolme on maavoimissa, kaksi ilmavoimissa ja yksi merivoimissa.

Lakkautettavat varuskunnat ovat: Hämeen rykmentti Lahdessa (lakkautetaan 2014 mennessä), Pohjois-Karjalan prikaati Kontiolahdella (2013), Keuruun Pioneerirykmentti (2015), Kotkan rannikkopataljoona (2013), Kauhavan Lentosotakoulu (2015) ja Ilmavoimien teknillinen koulu Jämsässä (2015).

Lisäksi uudistuksessa perustetaan laajempia joukko-osastoja yhdistämällä toiminnallisesti Lapin Ilmatorjuntarykmentti Jääkäriprikaatiin, Reserviupseerikoulu Maasotakouluun, Viestirykmentti Panssariprikaatiin ja Tykistöprikaati Porin Prikaatiin.

Henkilöstön vähennystarve on 2200 henkilöä vuoteen 2015 mennessä. Irtisanomisuhka on noin tuhannella, Puheloinen tarkensi.

–Se täsmentyy vielä, miten tämä määräytyy eri henkilöstöryhmille, sanoi Puheloinen.

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteena on varmistaa, että Puolustusvoimat kykenee täyttämään tehtävänsä myös puolustusbudjetin supistuessa. Puolustusministeri Stefan Wallinin (r.) mukaan puolustusbudjetti on pienentymässä noin kymmenellä prosentilla, joten leikkaukset ovat välttämättömiä. Mikäli tiloja ja henkilöstöä ei karsittaisi, olisi niihin käytettävien kulujen osuus puolustusvoimien budjetista vuosikymmmenen lopussa jo yli 50 prosenttia.

–Ilman tätä uudistusta olisimme vuosikymmenen lopulla peruskysymysten edessä, sanoi Wallin.

–[Uudistuksen ansiosta] meillä on 2015 edelleen suorituskykyiset, uskottavat puolustusvoimat. Pystymme puolustamaan koko maata, Wallin vakuutti.

Pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) mukaan lakkautukset ja irtisanomiset ovat ikävin piirre uudistuksessa, "jolle muuten on erittäin vahvat ja välttämättömät perusteet".

Yleinen asevelvollisuus säilyy sotilaallisen puolustuskyvyn perustana. Varusmiespalvelus kuitenkin lyhentyy 15 vuorokaudella.