Julkisuudessa ylistetyssä Suomen peruskoulussa on yllättävän paljon ongelmia, väittää Helsingin Diakonissalaitos tekemänsä haastattelututkimuksen perusteella.