Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö ajankohtaisselonteosta on valmistunut. Mietintöön yhdistettiin valtioneuvoston uusi selonteko, jossa hallitus esittää Nato-jäsenyyden hakemista. Lukuisat eduskunnan valiokunnat ovat antaneet turvallisuusympäristön muutoksesta lausunnot ulkoasiainvaliokunnalle.