Sotilasliitto Naton jäsenmaiden puolustusministerit sopivat torstaina uudesta yleissuunnitelmasta, jolla liitto varautuisi mahdolliseen Venäjän aggressioon usealla samanaikaisella rintamalla.