Kiusatuksi joutuva nuori ei kerro kokemastaan sen enempää opettajalle kuin vanhemmillekaan. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) tutkimuksen mukaan kiusattu ei useinkaan usko puhumisesta olevan mitään hyötyä.

Joissain tapauksissa opettajille kertominen näyttäisi jopa pahentaneen syrjityn nuoren asemaa entisestään. Sen sijaan vanhemmille puhuminen vaikuttaa helpottavan useimpien kiusattujen tilannetta. Tästä huolimatta vain noin puolet syrjityistä nuorista oli jutellut isän tai äidin kanssa kokemuksistaan.

Liiton mielestä koulujen pitäisikin perustaa esimerkiksi verkkopalvelu, jonne nuoret voisivat kirjoittaa nimettömänä kokemastaan tai näkemästään ilkeilystä. Oppilaiden viestejä pääsisi lukemaan vain oppilashuoltoryhmän jäsenet.

Liiton mukaan kiusaamistilanteet tapahtuvat tyypillisesti joko väli- tai oppitunneilla. Erityisesti yläasteikäiset tytöt harrastavat niin sanottua epäsuoraa kiusaamista, mikä tarkoittaa juoruilua sekä porukasta poissulkemista. Valtaosa tutkimukseen vastanneista nuorista kuitenkin koki olonsa turvalliseksi koulussa. Viime syksynä toteutettuun kyselyyn vastasi yli 15000 yläkoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten oppilasta. Valtaosa vastaajista oli tyttöjä.