Nettipiratismin laajuutta koskevat tuoreet tiedot ovat kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin (r.) mukaan hälyttäviä. Luvattoman lataamisen vähentämiseksi valmistellaankin lainmuutosta, jonka perusteella latausta harrastaville voitaisiin lähettää kohdennettuja muistutuksia toiminnan laittomuudesta.

–[Lainsäädännön muutoksella] mahdollistetaan kohdennettujen ilmoitusten lähettäminen sellaisiin kotitalouksiin, joiden teleliittymää on havaittu käytettävän tekijänoikeuksia loukkaavaan toimintaan, ministeri Wallin sanoo tiedotteessaan.

Ilmoitukset suoraan kotitalouksille ovat Wallinin mukaan poliisitutkintaa ja tuomioistuinmenettelyä huomattavasti pehmeämpi keino.

–Tällaiset ilmoitukset antavat sisältöjen luvattomaan verkkolevitykseen osallistujille mahdollisuuden lopettaa toiminta ilman oikeudellisia seuraamuksia, hän sanoo.

Ministeri Wallin arvioi, että kohdennetut ilmoitukset voisivat olla hyödyllisiä myös vanhempien kannalta tilanteissa, joissa perheen nuoremmat jäsenet käyttävät nettiyhteyttä tekijänoikeuslain vastaisesti vanhempiensa tietämättä.

Lainmuutosehdotus on opetus- ja kulttuuriministeriössä teknisesti valmiina ja lähdössä pian lausunnoille. Tarkoituksena on, että kohdennettuja ilmoituksia koskeva lainsäädäntö voitaisiin antaa Suomessa tämän vuoden kuluessa.

Uuden tekijänoikeusbarometrin mukaan nettipiratismi aiheuttaa Suomessa vuosittain yli 355 miljoonan euron tappiot. Wallinin mielestä luvaton luovien sisältöjen nettilevitys ”nakertaa kulttuurin taloudellista perustaa ja vaarantaa koko kulttuurin ja luovien sisältöjen tuotannon”.

Ilmoituskäytännön valmistelun lisäksi käynnissä on myös toimenpiteitä sähköisen kaupan edistämiseksi ja luvattoman verkkojakelun vähentämiseksi.

–Luovien alojen toimijat, tekijät, tuottajat, levittäjät ja viestintäyritykset ovat käynnistäneet tiedotuskampanjan suuren yleisön tietoisuuden lisäämiseksi luvattoman lataamisen haitallisuudesta. Myös valtio osallistuu panoksellaan tähän hankkeeseen, toteaa Wallin.