Pekka Haavisto (vihr.) ja Sauli Niinistö ajautuivat Sanoman vaalitentissä sanaharkkaan työttömyysturvan aktiivimalliin liittyen. Ehdokkaille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä toisilleen aiheista, jotka ovat jääneet hampaankoloon.

Haavisto osoitti kysymyksensä Niinistölle. Hän sanoi kysyneensä Niinistöltä aiemmin, olisiko tämä voinut jättää aktiivimallista lausuman tai olisiko presidentti voinut puuttua asiaan. Haavisto siteerasi Niinistön sanoneen: ”en viitsinyt kommentoida, olisi ollut naurettavaa”.

–Ajattelen suomalaisia työttömiä, joihin tämä aktiivimalli iskee. Ajattelen niitä perheitä, joihin se vaikuttaa. Mikä siinä on naurettavaa? Haavisto kysyi tiukkaan sävyyn.

–Miksi sinä muuntelet minun puheeni? Niinistö kuittasi heti takaisin ja lisäsi Haaviston muuntelevan tahallaan hänen sanomisiaan.

–Minähän sanoin, että eduskunta lausui jo – et taida muistaa itse, mitä olet lausunut siellä, Niinistö sanoi.

Niinistö tarkensi, että lain yhteydessä hyväksyttiin valiokunnan ponsi, että tilannetta seurataan niin, ettei kukaan menetä työttömyysetuuttaan sen vuoksi, ettei ole tarjolla työvoimapalveluja.

–Olen täsmälleen siitä samaa mieltä, Niinistö sanoi.

–Älä hyvä Pekka väärentele minun puheitani, Niinistö syytti, minkä Haavisto jyrkästi kiisti.

Aktiivimalli nousi puheeksi MTV:n tentissä Kallion kirkossa sunnuntaina. Juontaja kysyi Haavistolta tämän lausunnosta, jonka mukaan hän olisi pyytänyt vielä juridisia arvioita aktiivimallin laillisuudesta ennen lain allekirjoittamista. Juontaja syytti Haavistoa populistiksi.

– Olisin tässä tilanteessa ilman muuta käyttänyt lainopillista asiantuntemusta eriarvoisuuskehityksen osalta. Mielestäni presidentti Niinistö teki aivan oikein, kun hän puuttui eriarvoisuuteen kielellisen kehityksen osalta päivystysuudistuksessa. Samalla tavalla presidentti voi joko jättää lausuman tai sitten pahimmassa tapauksessa jättää asian allekirjoittamatta, jolloin se palaa eduskuntaan, Haavisto sanoi MTV:n tentissä kiteyttäen aktiivimallin ongelman eriarvoisuuteen.

Niinistö kuittasi Haavistolle tuolloin, että tämä olisi tarkkaan lukemalla huomannut eduskunnan jo lausuneen aktiivimallin seuraamisesta ja siitä, että mallissa on vaaransa.

– Ja siksi minä en viitsinyt kirjoittaa uudelleen samaa lausumaa. Se olisi ollut naurettavaa, suoraan sanottuna. Juristeja tässä on kuultu vaikka kuinka monta, Niinistö sanoi Haaviston säestäessä vieressä olevansa eri mieltä.

– Mitä tulee siihen kielelliseen asiaan, siinä oli eri tilanne. Nimittäin kielioikeus, oikeus käyttää omaa kieltään sairaanhoidossa, johtuu suoraan perustuslaista. Aivan selvä linja. Ja minä halusin ottaa kokonaan uuden näkökulman esiin, joka ei ollut keskusteluissa esillä. Sen, että hallitus on itse asiassa virkavastuussa tästä, että perustuslain mukainen kielioikeus täyttyy, Niinistö sanoi.

Haavisto sanoi äänestäneensä eduskunnassa aktiivimallia vastaan ja pitävänsä siitä noussutta keskustelua erittäin tärkeänä yhteiskunnallisena keskusteluna.

Eduskunta puolestaan on linjannut tarkalleen ottaen aktiivimallista näin:

–Eduskunta edellyttää, että uudistuksen vaikutuksia tulee tarkasti seurata ja tarvittaessa laajentaa keinoja, joilla aktiivisuusedellytyksen voi täyttää, jos ilmenee, etteivät nyt ehdotettavat keinot ole riittäviä estämään aktiivisesti työnhakua tai palveluun pääsyä yrittäneen työnhakijan joutumista vähennetylle etuudelle, todetaan eduskunnan vastauksessa hallituksen esitykseen.