Tasa-arvoasioista hallituksessa vastaava kulttuuriministeri Stefan Wallin (r.) oudoksuu sitä, että keskustelu poliittisista virkanimityksistä on puhjennut juuri nyt, kun nimitysten kohteina ovat olleet Liisa Hyssälä (kesk.) ja Eva Biaudet (r.).