Eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuulemat oikeustieteen asiantuntijat pitävät hallituksen esitystä sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi perustuslain vastaisena, kertoo Helsingin Sanomat.

Perustuslakivaliokunta päätti viime viikolla, että laki ei ole perustuslainvastainen eli se voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Hallitus esittää, että työnantaja saisi oikeuden tarkkailla ja käsitellä työntekijöiden sähköpostiliikenteen tunnistamistietoja estääkseen yrityssalaisuuksien vuotamisen.

Jos Lex Nokiana tunnettu laki menee eduskunnassa läpi, työnantaja saa poliisiakin suuremmat oikeudet. Poliisi ei nimittäin pääse käsiksi tunnistamistietoihin, jos epäilynä on yrityssalaisuuden rikkominen.

- Nokia selätti Suomen perustuslain. Talouselämän vaikutusvalta ja mahti sanelivat tämän lakiesityksen. Kansalaisten perusoikeudet jäivät toiseksi, sanoo lausunnonantajista Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin Sanomien mukaan.

Lehti kysyi asiaa kaikilta perustuslakivaliokunnan käyttämältä kahdeksalta oikeustieteen asiantuntijalta, joista yleisen oikeustieteen professori Kaarlo Tuori kieltäytyi vastaamasta. Useat oikeusoppineet epäilevät, että sähköpostin tunnistamistietojen tarkkailulla ei pystytä estämään yrityssalaisuuksien vuotamista.

- Esityksessä puututaan merkittävällä tavalla keskeisiin perusoikeuksiin ja yksilönoikeuksiin perusteella, jota minä en hyväksy, sanoo Joensuun yliopiston julkisoikeuden professori Teuvo Pohjolainen.

- Ydinongelma on, että työnantaja päättäisi itse, milloin kyse on yrityssalaisuuksista ja mikä on perusteltu syy epäillä tietovuotoa, kritisoi Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen.

Lain muuttaminen käynnistettiin liikenne- ja viestintäministeriössä neljä vuotta sitten. Lex Nokiaksi lakia kutsutaan siksi, että lakia ryhdyttiin muuttamaan pitkälti matkapuhelinvalmistaja Nokian vaatimuksesta. Tärkeä sysäys lain muuttamiselle oli Nokian alkuvuonna 2005 tekemä rikosilmoitus epäilemästään tietovuodosta kilpailijalleen Huaweille.

Kesällä 2006 Nokia pyysi keskusrikospoliisia keskeyttämään esitutkinnan, koska tunnistamistiedoilla ei pystytty hankkimaan konkreettista näyttöä tutkinnan kohteena olevasta rikoksesta eli yrityssalaisuuden rikkomisesta.