”Suomen nopein liikkuva laajakaista” -slogan ei enää tule näkymään teleoperaattori DNA:n matkaviestinverkon mainoksissa.

Markkinaoikeus kieltää tuoreessa ratkaisussaan DNA:ta käyttämästä mainittua lausetta sekä toista slogania ”Suomen nopein liikkuva laajakaista sinulle, joka haluat nettiin 4:n G:n nopeudella”.

Mainoslauseiden kieltämistä vaati kilpailija TeliaSonera. Markkinaoikeus katsoi, että vaatimus on hyväksyttävä, koska DNA:n esittelemät tutkimustodisteet eivät olleet riittäviä mainoslauseen paikkansapitävyyden osoittamiseksi.

– DNA:n markkinointi on siten ollut Soneran esittämän suhteen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista, oikeus toteaa.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaan vertaileva markkinointi on hyödyllistä vain, jos se ei ole totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa. Vertailevassa markkinoinnissa käytettyjen ilmaisujen tulee olla muun ohessa totuudenmukaisia ja ilmaisujen käyttäjän toteen näytettävissä.

Kieltoon yhdistyy 100 000 euron uhkavaatimus.