Nordea-pankki on myöntynyt kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin lapsiin kohdistetun suoramarkkinoinnin lopettamisesta. Asiasta kertoo kuluttajavirasto Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta -sivuillaan.

Kuluttaja-asiamiehen mielestä Nordea toimi sopimattomasti lähettäessään osoitteellista suoramarkkinointia kymmenen vuotta täyttäville lapsille. Kirjeessä lapsi toivotettiin tervetulleeksi pankkikonttoriin tilaamaan 10-vuotispäivän kunniaksi oma Visa Electron -kortti.

Kirje sivuutti vanhemman kasvatusoikeuden vetoamalla lainvastaisesti suoraan lapseen, kuluttajavirasto kertoo. Markkinoinnissa ei myöskään tuotu lainkaan esiin maksukortin käyttämiseen liittyviä oikeuksia, velvollisuuksia tai vastuukysymyksiä.

–Kyseinen Nordea-pankin suoramarkkinointikirje oli osoitettu lapselle ja hänen nimensä yläpuolella oli pienempi teksti ”Lapsen huoltajalle”. Sekä kirjekuori että kirje oli kuvitettu värikkäillä Jalmari-majavan kuvilla, virasto kertoo.

Kuluttaja-asiamies on edellyttänyt, ettei Nordea enää tee alaikäisille osoitteellista suoramarkkinointia ilman huoltajalta saatua nimenomaista etukäteissuostumusta. Nordea on ilmoittanut muuttavansa markkinointiaan ja toimintaansa niin, että kuluttaja-asiamiehen vaatimukset otetaan huomioon.

Kyseisen maksukortin mahdollinen markkinointi on kuluttaja-asiamiehen mukaan vastaisuudessa suunnattava yksinomaan lapsen huoltajalle niin, ettei markkinointi ole omiaan vetoamaan lapseen.