Norjalainen Blastr Green Steel (Blastr) kertoi tiistaina aikovansa rakennuttaa päästötöntä terästä tuottavan tehtaan sekä integroidun vedyn tuotantolaitoksen Inkooseen.