Sylivauvan kietominen eläimen turkkiin tai taljaan voi merkittävästi vähentää lapsen riskiä sairastua astmaan.

Tänään Münchenissä kansainvälisessä hengityselinsairauksia käsittelevässä konferenssissa julkaistun saksalaistutkimuksen mukaan astmariski pieneni jopa 41 prosenttia eläimen turkille altistuneilla lapsilla.

Müncheniläisen tutkimuslaitoksen tutkija Christina Tischer käytti aineistonaan 3 000 saksalaislapsesta koostuvaa ryhmää. Lasten terveystietoja on seurattu vuosia.

Tischer erotteli joukosta kaupungeissa asuvat lapset, joiden vanhemmat olivat käyttäneet eläinten turkkia peittona tai makuualustana aikana, jolloin lapsi oli alle kolme kuukautta vanha.

Tutkimuksen nyt julkisessa selosteessa ei kerrota, minkä eläimen turkki tai talja oli ollut käytössä. Tieto selvinnee, kun tutkimus julkaistaan virallisesti.

Jo aiemmin on tiedetty, että altistuminen monipuoliselle bakteeri- ja mikrobikannalle voi vähentää allergioita ja astmaa. Tätä pidetään selityksenä sille, miksi maalla varttuneilla lapsilla havaitaan harvemmin yliherkkyyksiä kuin kaupunkilaislapsilla.

Nyt tehty tutkimus luo lisää valoa tämän teorian toiminnalle osoittamalla, että myös kaupunkilaislapset hyötyvät eläimen nahan mikrobikannalle altistumisesta.

Taljaan käärittyjen lasten alttius eri astman riskitekijöille aleni Tischerin tutkimuksessa 79 prosenttia kuuteen ikävuoteen asti. Vielä kymmenvuotiailla taljalasten alttius oli 41 prosenttia alempi kuin vertailuryhmän.

Nyt kerrotuista tutkimustuloksista ei selviä, miten tai mitkä eläimen nahan mikrobit vaikuttavat ihmisen elimistöön hyödyllisellä tavalla.