Vääristelyä vai tiedonpuutetta, kysyy keskustanuorissa vaikuttava ja myös keskustan puoluevaltuustossa varajäsenenä istuva nuorisopoliitikko Elina Lappalainen bloginsa otsikossa keskiviikkona.

Tilasto- ja taloustieteiden opiskelija puuttuu blogikirjoituksessaan oman puolueensa keskustan johtaman hallituksen talouspoliittisiin lausuntoihin ja perusteluihin.

– Suomen taloustilannetta käsittelevissä keskusteluissa ja puheenvuoroissa (tv-puheita myöten) häiritsee asioiden tahallinen vääristely – tai sitten puhdas osaamattomuus, Lappalainen kirjoittaa.

Hän viittaa muun muassa Suomen yksikkötyökustannusten korkeuden korostamiseen ”niin hallituksen, pääministerin kuin EK:nkin osalta”.

Suomen heikolla kilpailukyvyllä ja yksikkötyökustannusten alentamisen tarpeella on perusteltu erilaisia kilpailukykytoimia, joista monet käytännössä tarkoittavat palkkojen alennusta.

Äskettäin yksikkötyökustannukset on kuitenkin todettu väitettyä matalammiksi verrokkimaihin nähden, minkä lisäksi Suomen kilpailukyvyn alhaisuus on kyseenalaistettu tilastoilla keskimääräisen työtunnin kustannuksista. Näihin tilastoihin, joissa suomalaisen työtunnin kustannus oli vuonna 2014 ruotsalaista työtuntia halvempi eikä kaukana saksalaisesta, viittaa myös Elina Lappalainen. Hänen mukaansa nyt ”yritetään puheita [kilpailukyvystä] kaunistella sen sijaan, että myönnettäisiin olleen väärässä”.

Lappalainen toteaa, että tämä ”ei muuten ole ainoa virhe ja käsite jota viljellään [virheellisesti]”. Hän viittaa uutisointiin muun muassa Sipilän tv-puheessa erikoisesti käyttämästä sisäisen devalvaation käsitteestä sekä Sipilän kiistellyistä varoituksista, että Suomi olisi velkaantumistahtinsa vuoksi vaarassa ajautua EU-komission talouspoliittiseen määräysvaltaan.

Lappalainen miettiikin, miksi hallitus pelottelee komissiolla ja EU:n väliintulolla, jos Suomi ei saa talouttaan tasapainotettua.

– Mitä asioita komissio neuvoisi tekemään toisin kuin hallitus tekee nyt? hän pohtii viitaten hallituksen leikkauksiin.

Puhelimitse tavoitettu Elina Lappalainen tuntuu hieman kiusaantuvan, kun hänelle toteaa, että iso osa blogin arvostelusta kohdistuu hänen oman puolueensa puheenjohtajaan Juha Sipilään.

– Ymm, Lappalainen myöntää.

Hän kertoo päättäneensä julkaista kritiikkinsä turhauduttuaan tilanteeseen. Ennen kriittisen blogin julkaisua hän pyrki selvittämään, onko kyse siitä, ettei hän ymmärrä asioita.

– Mutta mitä enemmän olen lukenut, sitä vähemmän ymmärrän, mitä tällä [politiikalla] nyt haetaan, Lappalainen sanoo Uudelle Suomelle.

– En ole perusteluiden kanssa samaa mieltä, enkä usko tämän nostavan Suomea suosta.

Hän sanoo, että vaaliaikana puhuttiin kovasti siitä, kuinka pitäisi olla luottamusta.

– Mutta nyt tuntuu, että sitä ei välttämättä ole sinne johtoon päin, hallitukseen päin.

Alkiolaiseksi tunnustautuva Lappalainen ei arvostele Juha Sipilää ja tämän johtamaa keskustaa ensimmäistä kertaa. Hän myöntää, että hallituksen viimeaikaiset ratkaisut ovat entisestään vahvistaneet tunnetta keskustan väärästä suunnasta.

Lappalainen uskoo, että pieleen menevät erityisesti koulutusleikkaukset. Lisäksi hän arvioi, että kilpailukykypakettiin sisältyvän työnantajamaksun alennuksen käy kuten yhteisöveron alennuksen aiemminkin: työllisyysvaikutus ei toteudu.

– Koen, että keskustan ajama hallituspolitiikka ei ole kovin keskustalaista. Joku kokoomusnuori kirjoittikin, että se on melkein kuin kokoomusnuorten märkä uni, Lappalainen summaa.

Hän toivoo, että keskustan johto kuuntelisi myös yhteiskunnan eri puolilta esitettyjä vaihtoehtoisia malleja.