Eduskunta on hylännyt äänestyksessä hallituspuolueiden äänillä maksutonta toista astetta koskevan kansalaisaloitteen, joka oli kerännyt 53 098 allekirjoitusta.

Vaikka opetus on lukioissa ja ammattikouluissa nykyään maksutonta, joutuvat opiskelijat maksamaan oppimateriaaleista kuten lukiokirjoista tai ammattikoulun työvälineistä.

Toisin sanoen eduskunta hyväksyi sivistysvaliokunnan mietinnön, jossa hylkäämistä esitettiin. Mietintöön sisältyi kuitenkin kaksi lausumaa, jotka eduskunta siis myös hyväksyi:

”1. Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtii siitä, että toisen asteen koulutuksen järjestäjille aikaansaadaan ohjeistus, jossa koulutuksen järjestäjille tähdennetään tarvetta tiedottaa arvioitujen oppimateriaalikustannusten määrästä sekä keinoista, joilla nämä kustannukset voidaan kattaa tai mahdollisesti välttää.

2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi toisen asteen opiskelijoille opinnoista aiheutuvien kustannusten kehitystä ottaen huomioon opintotukilain (65/1994) mukainen oppimateriaalilisä ja opiskelijoiden oppimateriaalikustannusten alentamiseksi käynnistetyt hankkeet sekä tekee seuranta- ja arviointitiedon perusteella selvityksen ja tarvittaessa ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Selvitykseen tulee sisällyttää perusteellinen lapsivaikutusten arviointi.”

Nuorten järjestöt ja oppositiopuolueet kritisoivat kuitenkin jo aiemmin sitä, etteivät lausumat aidosti edistä kansalaisaloitteen asiaa. Hallituspuolueet ovat vedonneet muotoseikkoihin eli siihen, miten kansalaisaloite oli kirjoitettu. Valiokunnalla on kuitenkin lausumien kautta mahdollisuus kannattaa aloitetta, vaikka se ei muotoseikoiltaan olisi täydellinen.

LUE LISÄÄ: ”Tuntuu käsittämättömältä”: 53098 suomalaista halusi lukiot ja ammattikoulut ilmaiseksi – Nyt kansalaisaloitetta esitetään hylättäväksi

”Nuorten ääntä ei haluttu kuunnella”, kommentoi Lukiolaisten liitto pettyneenä Twitterissä.

”Hylätty. Tämä ei jää tähän”, kommentoi Pelastakaa Lapset ry:n kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön johtaja Riitta Kauppinen.

”Eduskunta on juuri äänestänyt nurin toisen asteen maksutonta koulutusta vaativan kansalaisaloitteen tavoitteet. Pettymys on suuri. Nuoret tekivät tässä huikean työn”, tviittaa Sakki ry.

Maksuttoman toisen asteen puolesta osoitettiin myös mieltä aiemmin tällä viikolla.

”Kun koululaiset tekevät kansalaisaloitteen maksuttoman toiseen asteen puolesta, hylätään se muotovirheen takia. Ehkä nuorten aktiivisuutta kaipaavilla aikuisilla olisi peiliin katsomisen paikka?” tviittasi vasemmistoliiton puheenjohtaja, sivistysvaliokunnan jäsen Li Andersson tuolloin.

LUE MYÖS:

Kansanedustajan järkytys: ”Nuorten ja koulutuksen puhdasta halveksuntaa – hallituspuolueet kaatoivat kansalaisaloitteen”

Nuoret pettyivät kansalaisaloitteen kohtaloon – ”Näinkö eduskunta arvostaa nuorten aktiivisuutta?”