Suomi varautuu niin sanottuun kovaan brexitiin eli sopimuksettomaan Britannian EU-eroon sekä lento- että maanteiden tavaraliikenteessä, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö (LVM).

Hallitus on tänään linjannut varautumisesta liikenteessä kirjelmillä eduskunnalle. Hallituksen linjausten taustalla ovat Euroopan komission joulukuussa antamat asetusehdotukset lentoliikenteestä ja lentoturvallisuudesta sekä maanteiden tavaraliikenteestä. Ne ovat osa pakettia, jolla kovaan brexitiin varaudutaan. Asetukset olisivat voimassa tietyn siirtymäkauden sen varmistamiseksi, että lentoliikenne ja maanteiden tavaraliikenne voisi jatkua sopimuksettomassa tilanteessa eropäivän jälkeen.

Hallitus määrittelee kovan brexitin ”no deal” -tilanteeksi ja linjaa, että perusyhteydet lentoliikenteessä on pakko turvata. Perusyhteyksillä tarkoitetaan suoria lentoja Iso-Britannian ja kunkin jäsenmaan välillä sekä ylilentoja ja teknisiä välilaskuja Iso-Britannian ja EU:n alueilla.

”Valtioneuvosto katsoo, että perusyhteyksien turvaaminen on välttämätöntä siinä tilanteessa, että Ison-Britannian jäsenyys Euroopan unionissa lakkaa ilman sovittua siirtymäaikaa eli käytännössä niin, että Iso-Britannian eroaa Euroopan unionista ilman sopimusta (ns. no deal-tilanne)”, hallitus linjaa eduskunnalle antamassaan kirjelmässä.

LVM tiedottaa näin:

”Edellytyksenä on, että Iso-Britannia antaa vastaavat oikeudet EU:n lentoliikenteen harjoittajille ja takaa tasapuoliset kilpailuedellytykset. EU:n varautumistoimenpiteistä huolimatta Iso-Britannian erolla EU:sta voi olla vaikutuksia lentoliikenteen sujuvuuteen etenkin Iso-Britannian kautta kulkevien jatkolentoyhteyksien osalta.”

Hallitus linjaa Suomen voivan hyväksyä sen, että lentoliikenteen väliaikaisista järjestelyistä Ison-Britannian kanssa sovitaan EU-asetuksella, mutta katsoo, että tämä asetus ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin väliseen toimivaltajakoon jatkossa, kun sovitaan liikenneoikeuksista kolmansien maiden kanssa.

”Etenkin Suomen kaltaiselle pienelle ja EU:n syrjäiselle jäsenvaltiolle on tärkeää, että se voi jatkossakin sopia joustavasti kahdenvälisesti saavutettavuuden kannalta välttämättömistä lentoliikenneyhteyksistä kolmansien maiden kanssa”, LVM toteaa.

Myös maanteiden tavaraliikenteessä hallitus linjaa, että perusyhteyksien turvaaminen ja häiriöiden minimoiminen ovat tarpeellisia kovan brexitin tilanteessa.

”Ehdotus takaisi määräajaksi kahdenväliset maantieliikenteen tavarakuljetukset unionin ja Iso-Britannian välillä, mitä hallitus pitää hyvänä. Samalla hallitus katsoo, ettei asetusehdotus saa vaikuttaa jäsenvaltioiden oikeuteen yleisesti tehdä kuljetustarpeiden vaatimia kahdenvälisiä tieliikennesopimuksia kolmansien maiden kanssa”, LVM kertoo.

LUE MYÖS:

Brexit uhkaa lääkkeiden saatavuutta Suomessa – ”Joidenkin potilaiden hoito voi muuttua”

Brexit: EU-eroa ei aiota lykätä eikä perua – Theresa May yrittää yhä vanhoilla keinoilla

Näkökulma: Kiitos Farage ja muut Soinin kaverit brexitistä, Suomeakin uhkaa pula lääkkeistä

Suomi valmistautuu Ison-Britannian ”no deal” -eroon – Ministeriö: Jopa 5 000 brittiä voi hakea oleskelulupaa, nyt kannattaa rekisteröityä