Työnantajaleiri on arvostellut hallituksen linjausta säilyttää kotihoidontuki entisellään.

Työnantajien väitteet kotihoidontuen kielteisistä vaikutuksista naisten työllisyyteen ovat voimakkaasti liioiteltuja, sanoo perhevapaita 20 vuotta tutkinut THL:n tutkimuspäällikkö MinnaSalmi. Lue tarkemmin: EK pettyi raskaasti: ”Hallituksen perhevapaauudistus on työllisyyttä heikentävä”

”Jos oikeasti halutaan vaikuttaa pienten lasten äitien työllisyyteen kannattaisi ennen muuta pohtia räätälöityjen koulutus- ja työllisyyspalveluiden tehostamista pitkään kotihoidontukea käyttäville”, Salmi sanoo ja viittaa THL:n vuonna 2017 julkaisemaan perhevapaatutkimukseen.

Työnantajaleiri on arvostellut voimakkaasti erityisesti hallituksen linjausta kotihoidontuen säilyttämisestä nykyisellään. Työnantajien mukaan kotihoidontuki heikentää naisten työmarkkina-asemaa ja tasa-arvoa sekä vaikuttaa kielteisesti naisten palkkatuloihin ja myöhemmin eläkkeisiin.

Salmi löytää työnantajien kritiikistä kuitenkin useita ongelmia.

Hän sanoo, että kotihoidontuen heikentäminen ei todennäköisesti toisi pitkään kotihoidontukea käyttäviä työelämään paljoakaan, sillä heistä moni on heikosti koulutettu. Työllisyyden nostoon tarvittaisiin kokonaan muita keinoja.

Salmi myös muistuttaa, että kotihoidontukea pitkään hyödyntävien osuus on laskenut koko 2000-luvun.

Salmi korostaa lisäksi, että pienten lasten äitien työllisyysastetta ei voi suoraan vertailla esimerkiksi Ruotsiin, koska laskentatavat eroavat selvästi toisistaan.

Salmen mukaan kotihoidontukea pitkään käyttävien naisten koulutustaso on usein matala. ”Monella on vain vähän tai ei lainkaan peruskoulun jälkeistä koulutusta”, Salmi sanoo.

Hänen mukaansa äidin koulutustaso ratkaisee pitkälti sen, onko äiti nuorimman lapsen ollessa kolme vuotta töissä.

”Korkeakoulutettujen äitien työllisyysaste on 88 prosenttia ja kouluttamattomien 36 prosenttia. Keskiasteen koulutuksen käyneistä äideistä töissä on tilastojen mukaan 76 prosenttia”, hän sanoo ja viittaa Tilastokeskuksen tietoihin.

Salmen mukaan EK:n moitteet Rinteen hallituksen perhevapaalinjauksista johtavat muutenkin harhaan.

EK on kotihoidontuen säilyttämisen lisäksi arvostellut uuden hallituksen linjauksia isän ansiosidonnaisen vapaan pidennyksestä vaikutuksiltaan kalliiksi.

Hallituksen on kerrottu kaavailevan perhevapaiden muuttamista 5 + 5 + 5 -malliseksi. Siinä suurin muutos nykyiseen olisi isän ansiosidonnaisen vapaan piteneminen.

EK:n mukaan muutos nostaisi perhevapaakustannuksia 100 miljoonaa euroa verrattuna nykyiseen.

”Tietenkin nykyistä pidempi vapaa maksaa enemmän, mutta EK jättää huomioimatta, että vanhempainpäivärahojen kustannukset ovat laskeneet 13 prosenttia vuodesta 2015”, Salmi sanoo.

Vuonna 2015 kustannukset olivat 1043 miljoonaa euroa ja viime vuonna 909 miljoonaa euroa. Salmen mukaan kustannusten aleneminen johtuu syntyvien lasten määrän laskusta.

LUE MYÖS: Myös kristillisdemokraatit haukkuvat hallituksen perhevapaasuunnitelman – Aivan eri syystä kuin EK