Tulevien sukupolvien riittävän proteiinintarpeen tyydyttäminen luonnonvaroja kestävästi käyttäen on maailmanlaajuinen haaste.

Öljynpuristusteollisuuden sivutuotteena syntyvällä rypsin puristekakulla on VTT:n mukaan huikea potentiaali arvokkaiden proteiinien, ravintokuitujen ja bioaktiivisten yhdisteiden kestävänä lähteenä ravinnossamme.

VTT:n johtamassa yhteistyöhankkeessa on kehitetty menetelmiä rypsin puristekakkujen hyödyntämiseen elintarvikkeissa ja niiden ainesosissa merkittävänä proteiinin ja ravintokuidun lähteenä.

Proteiini on kestävän tuotannon kannalta hankalin energiaa vapauttava ravintoaine eli makroravintoaine. Eläinperäiset tuotteet ovat edelleen ravintomme pääasiallisin proteiininlähde.

Lihantuotanto kuitenkin aiheuttaa ympäristöongelmia, kuten ilmaston lämpenemistä, maaperän huonontumista sekä ilman ja veden pilaantumista. Raaka-aineiden tehokas käyttö ja sivuvirtojen hyödyntäminen ovat tärkeitä, kun etsitään uusia ympäristöystävällisiä keinoja ravinnontuotantoon.

Rypsin puristekakku on yksi maailman merkittävimmistä maatalousjätteistä, ja sitä syntyy vuosittain 49 miljoonaa tonnia. Sen proteiinipitoisuus on jopa 30–40 prosenttia. Näin ollen jätteisiin päätyy vuosittain noin 18 miljoonaa tonnia hyvälaatuista proteiinia.

Proteiinin lisäksi rypsin puristekakku on hyvä ravintokuidun lähde. Ihmisravinnoksi se ei sellaisenaan sovellu, koska se sisältää ravinnoksi kelpaamattomia yhdisteitä ja on kitkerän makuinen.

Valocake-hankkeen tavoitteena oli kehittää uusia proteiineja, jotka soveltuvat ominaisuuksiltaan leipomo-, konditoria- ja lihatuotteisiin sekä kehittää markkinoille uusia kasvipohjaisiin proteiineihin ja kuituihin pohjautuvia kiinnostavia tuotteita.

Hankkeessa muokattiin rypsiproteiinien ainesosia entsyymien ja mikrobikäymisen avulla ja näin onnistuttiin parantamaan makua, paisto-ominaisuuksia ja rakenteellisia ominaisuuksia.

Märkäekstruusio osoittautui hyväksi menetelmäksi, kun halutaan laajentaa rypsiproteiinien käyttömahdollisuuksia seuraavan sukupolven lihatuotteiden kehittämiseksi.

VTT koordinoi Valocake-hanketta rypsin puristekakun hyödyntämiseksi monikäyttöisenä ja maukkaana elintarvikkeiden ainesosana. Hankekumppaneina olivat Helsingin yliopisto, Münchenin teknillinen yliopisto ja DIL German Institute of Food Technologies Saksasta sekä Puratos NV Belgiasta ja NapiFeryn BioTech Puolasta.

LUE SEURAAVAKSI: