Jos sähkömarkkinalakia ei muuteta, sähkön hinnoittelua valvova Energiavirasto pystyy arvioimaan ja puuttumaan sähkönsiirtoyhtiö Carunan hinnankorotuksiin vasta neljän vuoden valvontajakson loputtua eli 2020, huomauttaa Kuluttajaliitto.