Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedottaa kehottavansa aluehallintovirastoja ryhtymään toimenpiteisiin oppilaitosten sulkemiseksi ja yli 10 henkilön yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien kieltämiseksi. Toimenpiteiden tarkoitus on uuden koronaviruksen aiheuttaman epidemian rajoittaminen.

Asiaa koskeva kirje lähti aluehallintovirastoille tiistaina. Virastoja kehotetaan viipymättä selvittämään vaadittujen edellytysten täyttymistä ja sitä, onko hallituksen ja ministeriön suosituksille perusteet.

Koronavirustartunnan saamisen riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa, ja myös Suomessa alkaa todennäköisesti lähiaikoina tulla ilmi tartuntoja, joiden tartuntaketjuja ei enää voida jäljittää. Tällöin tartuntariski oppilaitoksissa kasvaa, STM perustelee. Toisaalta samanaikaisesti tartuntariski kasvaa kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa, naapurustossa, työpaikoilla ja liikennevälineissä.

Hallitus on antanut suosituksen, jonka mukaan koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa.

Lisäksi hallitus suosittelee, että rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla, ministeriö jatkaa.

”STM on siksi ohjeistanut aluehallintovirastoja sulkemaan oppilaitokset alueellaan hallituksen suosituksessa todetuin rajauksin sekä kieltämään yli 10 henkilön yleisötilaisuudet ajalla 18.3.–13.4.2020. Päätöksen tekevät aluehallintovirastot”, ministeriö kertoo tiedotteessaan.

LUE MYÖS: