Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoo, ettei se ole lisäämässä lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa liikunta-, virkistys- ja harrastustilojen sulkumääräysten piiriin.

”Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret voivat siis edelleen jatkaa ohjattua harrastustoimintaa tiloissa, jotka on aluehallintoviraston päätöksillä määrätty suljettavaksi”, avi sanoo tiedotteessaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM suosittelee ohjauskirjeessään, että tartuntatautiviranomaiset arvioivat ja ottavat arvionsa mukaisesti käyttöön myös lasten ja nuorten harrastustoimintaan kohdistuvat rajoitukset sisätiloissa huomioiden sen, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten tulisi olla viimesijaisia.

Etelä-Suomen avi pohjaa ratkaisunsa alueellisten koronakoordinaatioryhmien arvioihin.

”Ryhmien arvioiden mukaan nykyisessä tilanteessa lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittamisella ei saavutettaisi riittävää hyötyä epidemian torjunnassa toimista aiheutuvaan haittaan nähden”, avin tiedotteessa sanotaan.

”Määräämme uusia rajoituksia vain, jos ne arvioidaan välttämättömiksi ja oikeasuhtaisiksi keinoiksi alueen sen hetkisen epidemiatilanteen valossa”, ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta toteaa tiedotteessa.

“Lasten jokapäiväisen elämän rajoittaminen on koko epidemian ajan nähty viimesijaisena toimena, ja myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tätä korostanut.”

LUE MYÖS: