Samaan aikaan kun kansalaisten piirissä on tapahtunut muutosta kohti myönteisempää suhtautumista puolustusliitto Natoon, liikkuu myös suomalaisten päättäjien suhtautuminen länsiliittoutumiseen samaan suuntaan.