HYKS-ervan ulkopuolella ei ole enää koronapotilaita tehohoidossa. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedoista.

HYKS-ervalla viitataan erityisvastuualueeseen, johon kuuluvat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen lisäksi Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päi​jät-Hämeen sairaanhoitopiirit. HYKS-erva kattaa siis 39 prosenttia Suomen väestöstä.

Muita erityisvastuualueita Suomessa ovat KYS, OYS, TAYS ja TYKS. Lyhenteet viittaavat Suomen yliopistollisiin sairaaloihin, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

THL:n tuoreista tiedoista ilmenee, että Suomessa on tällä hetkellä tehohoidossa 11 koronapotilasta, joita kaikkia hoidetaan HYKSin erityisvastuualueella. Luku on seitsemän potilasta pienempi kuin edellispäivänä.

Yhteensä sairaalahoidossa on 95 koronapotilasta Suomessa, mikä on yhdeksän potilasta vähemmin kuin eilen.

Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on toistaiseksi Suomessa kuollut yhteensä 312 ihmistä, mikä on neljä enemmän kuin eilen.

Luvut perustuvat sairaanhoitopiirien ilmoittamiin tietoihin. Tällä hetkellä potilastilanne raportoidaan erityisvastuualueittain potilassuojan takia, koska useissa sairaanhoitopiireissä potilasmäärät ovat pieniä. Tiedot on päivitetty tänä aamuna kello 8.

Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo kiinnittää huomiota tuoreisiin tehohoitolukuihin.

”HYKS-ervan ulkopuolella ei koronapotilaita enää tehohoidossa! Tämä näyttää hyvältä epidemiatilanteen kannalta!” hän tviittaa.

THL:n mukaan sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien covid-19-potilaiden määrä on laskussa tai tasaantunut kaikilla erityisvastuualueilla.

Yhteensä ilmoitettuja koronatapauksia on Suomessa nyt THL:n mukaan 6628 eli 29 tapausta enemmän kuin eilen.