Ehkäisevän päihdetyön järjestö EHYT ry kummastelee EU:n komission Suomelle antamaa lausuntoa alkoholin etämyynnistä. Yhdistyksen mielestä komission lausunto on ristiriidassa muun EU-lain kanssa.

Komissio otti tällä viikolla kantaa Suomen uutta alkoholilakia koskevaan notifikaatioon. Komission näkemyksen mukaan kaiken alkoholin, myös 5,5-prosenttia ylittävän alkoholin etämyynti tulisi tuotteiden vapaan liikkuvuuden periaatteen nojalla sallia muissa EU-jäsenvaltioissa toimiville myyjille.

”Näemme tässä selkeän ristiriidan. Komission lausunto ei ole linjassa monopolit sallivan EU:n perustamissopimuksen kanssa. Merkittävät alkoholipoliittiset päätökset tehdään kansallisesti. Komission näkemys etämyynnistä ei ole Suomelle lainsäädännöllinen velvoite”, toteaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen tiedotteessa.

”Keskustelussa on tärkeää muistaa, että alkoholin vähittäismyyntimonopoli yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien osalta on kiistatta sekä EU-lain että kansallisen lainsäädännön mukainen. Kansalliset monopolit ovat EU:n perustamissopimuksen mukaan sallittuja.”

Komissio ehdottaa Suomelle, että alkoholin etämyyntiä varten voisi olla omia viranomaisten hyväksymiä jakelupisteitä. Nämä olisivat muitakin Alkoja, joita sosiaali- ja terveysministeriö toivoisi etämyynnin jakelukanavaksi. Komission linjauksen onkin alustavasti arveltu horjuttavan Alkon monopoliasemaa.

Näin katsoo myös EHYT ry.

”Mikäli 5,5-prosenttia ylittävien juomien etämyynti alkoholimonopolin ohi sallittaisiin toisista EU- jäsenvaltioista niin tulisi se sallituksi myös kotimaisille toimijoille. Valtion alkoholimonopolin ohittava etämyynti muista EU-jäsenvaltioista merkitsisi käytännössä monopolin hävittämistä. Tällöin alkoholimarkkinat vapautuisivat myös väkevien alkoholijuomien osalta”, EHYT ry arvioi.

Yhdistyksen mukaan komission näkemys voidaan kuitenkin käytännössä toteuttaa sallimalla ulkomaalaisille toimijoille mahdollisuus listata tuotteensa veloituksetta ja omalla ilmoituksellaan Alkon myytäväksi sen verkkokauppaan.

”Tässä asetelmassa Alkon monopoliasema myyjänä säilyisi. Tämän jo nyt laillisen vaihtoehdon komissio tuo myös itse esille omassa lausunnossaan.”

Yhdistyksen mielestä alkoholipolitiikka on ensi sijassa kansallinen asia. EHYT ry toteaa, että se ”ei toimi valtion alkoholimonopolin puolesta tai sitä vastaan, mutta pyrkii lukuisin eri keinoin vähentämään päihteistä aiheutuvia haittoja suomalaisille”. Yhdistyksen mukaan vähittäismyyntimonopoli on alkoholipoliittisena välineenä kansanterveyden edistämiseksi sekä alkoholihaittojen vähentämiseksi perusteltu ja toimiva keino.

”Erikoista nimenomaan suomalaisessa keskustelussa on, että alkoholin kaltaisesta riippuvuutta aiheuttavasti aineesta yritetään toistuvasti tehdä vapauden symbolia”, Mikkonen sanoo.

Etenkin kokoomuslaiset poliitikot ovat juhlineet komission linjauksen olevan ”voitto vapaudelle”.

LUE MYÖS:

Kokoomuslaiset juhlivat alkoholikiistassa: ”Voitto vapaudelle – alkoholia etämyyntinä luovutuspaikasta”

Kokoomuksen Sarvamaa uudesta alkoholilausunnosta: ”Täysi shokki ministeriölle – heidän on pakko niellä tämä”