Teollisuusliitto käynnisti Paperiliiton kanssa 15 000 hengen lakon, joka kohdistuu metsäteollisuuteen. Lakon on määrä kestää kolme viikkoa. Liitoissa riittää taloudellisia valmiuksia tukea lakossa olevia jäseniään. LUE LISÄÄ:

Teollisuusliiton taseen loppusumma oli vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan 424 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa oli 409 miljoonaa euroa.

Teollisuusliiton vuoden 2018 tilinpäätökseen on kirjattu sen tuloksen olleen kulujen jälkeen 185 miljoonaa euroa plussalla. Toimintakertomuksesta selviää, että merkittävä syy suureen tulokseen oli TEAM:n ja Puuliiton yhdistyminen Teollisuusliittoon.

”Ylijäämän huomattavaa nousua edelliseen vuoteen verrattuna selittää sulautumisen yhteydessä siirtyneen omaisuuden (117,5 milj, euroa) kirjaaminen tulosvaikutteisesti saatuihin lahjoituksiin”, kerrotaan Teollisuusliiton vuoden 2018 toimintakertomuksessa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminta tuotti 91 miljoonaa euroa, josta jäi kulujen jälkeen 77 miljoonaa.

Kojamon listautumisen yhteydessä tapahtuneesta osakemyynnistä kirjattu budjetoimaton myyntivoitto 55,4 miljoonaa euroa kasvattaa ylijäämän osuutta merkittävästi”, kerrotaan toimintakertomuksessa.

Tilinpäätöksessä ei mainita, että Teollisuusliitto olisi maksanut tilikauden tuloksestaan veroa. Ammattiliittoja ja niiden keskusjärjestöjä kohdellaan verotuksessa yleishyödyllisinä yhteisöinä. Ne eivät joudu maksamaan veroja sijoitustoiminnastaan.

LUE MYÖS:

Teollisuusliiton ”toiminta- ja valmiusrahaston” arvo oli vuoden 2018 lopussa 130 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen mukaan rahasto riittäisi 59 päiväksi, jos työtaistelu koskisi koko liiton työssä käyviä jäseniä. Koko oman pääoman avulla liitto selviäisi 186 päivää.

Paperiliiton vuoden 2018 tulos oli 954 000 euroa negatiivinen. Paperiliiton tase oli vuoden 2018 lopussa 87,2 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa oli 84,6 miljoonaa euroa. Työtaistelurahaston arvoksi liitto kertoi 85,4 miljoonaa euroa.

Teollisuusliitto kertoo verkkosivuillaan, että sillä on 200 000 jäsentä. Paperiliitto kertoo kokonaisjäsenmääräkseen noin 34 000 henkeä. Kaikki jäsenet eivät kuulu työvoimaan.

LUE SEURAAVAKSI: