Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin) kertoo tukevansa sitovan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin, mutta muistuttaa, että se yksinään ei riitä korjaamaan vanhustenhoivan ongelmia.

Mattilan mukaan huomio on kiinnitettävä vuorossa tosiasiallisesti olevien hoitajien määrään. Ongelmat eivät ratkea, ellei työvuorossa ole tarpeeksi hoitajia, ministeri toteaa.

”Vanhusten hoidon tarve vaihtelee jopa päivittäin. Koko henkilöstön lakisääteinen mitoitus ei auta, jos vuorossa ei ole tarpeeksi henkilökuntaa”, Mattila sanoo tiedotteessa.

”Entisenä sairaanhoitajana tiedän, miten vaihtelevaa hoidon tarve on. Henkilökuntaa pitää kuulla ja heidän pitää voida vaikuttaa työhönsä. Lähiesimiesten merkitys on ensiarvoisen tärkeä. Heillä pitää olla osaamista siinä, että työvuoroissa on riittävästi ihmisiä ja osataan ennakoida tilanteita.”

Keskusta on tänään torstaina tullut näkyvästi esiin vaatimuksella sitovan hoitajamitoituksen käyttöönotosta. Sitovaa mitoitusta vaatii myös sdp. Lue lisää: Vanhuspalvelut: Nyt tuli keskustalta linjaus hoitajamitoituksesta – Sdp lyö heti painetta kokoomukselle

Myös ministeri Mattila ja Siniset ovat valmiita nostamaan mitoituksen 0,7:ään nykyisestä 0,5:stä ”kun hoitoisuus sitä vaatii”. Tällä hetkellä hoitajamitoitus 0,5 on sosiaali- ja terveysministeriön suositus.

”Siniset olisi valmiita nostamaan suosituksen 0,7:än, kun hoitoisuus sitä vaatii, mutta sen pitää näkyä konkreettisesti hoitotyön ammattilaisten työvuoroissa, ei vain riman alta hipoen muusta kuin hoivasta vastaavat mitoituksessa mukaan laskettuna”, Mattilan tiedotteessa todetaan.

Mattilan mukaan hoitajamitoitusta tulee uudistaa niin, että se vastaa paremmin erilaisten hoivakotien toimintaa. Suositellun hoitajamitoituksen täyttämättä jättämisen pitää olla rangaistavaa, ministeri vaatii.

”Jos hoitajia ei ole tarpeeksi, pitää siitä sakottaa tuntuvasti”, Mattila sanoo.

Nykyisen suosituksen alla mitoitukseen on laskettu paikoin myös henkilökuntaa, joka ei tee hoitotyötä. Mattila haluaa puuttua tähän mutta toteaa toisaalta, että hoitajien lisäksi hoivakodeissa pitää olla myös ”talkkari, tarpeeksi siivoojia, keittiöhenkilökuntaa ja ulkoiluttajia”.