Oikeuskansleri Tuomas Pöysti vahvistaa käyneensä keskustelua liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) kanssa tämän mahdollisesta valinnasta Svenska Enskilda Bankenin SEB:n hallitukseen.

Pöysti kertoo asiasta itse julkisuuteen toimittamassaan tiedotteessa.

”Keskustelussa olen todennut pitäväni perustuslain 63 §:n valossa pörssiyhtiön hallituksen jäsenyyden ja valtioneuvoston jäsenen tehtävien samanaikaista hoitamista ongelmallisena”, Pöysti toteaa.

Perustuslain 63 pykälässä säädetään ministerin sidonnaisuuksista. Kohdassa todetaan muun muassa, ettei ministeri ”saa ministeriaikanaan hoitaa julkista virkaa eikä sellaista muuta tehtävää, joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista”. Kyseisen kohdan perusteluissa on erikseen nimetty ”hallintotehtävät rahoituslaitoksissa sekä muissa taloudellisesti merkittävissä yrityksissä”.

Berner on korostanut, että hän ei osallistuisi SEB:n kokoukseen ennen huhtikuun loppua. Tuolloin, eduskuntavaalien jälkeen ennen uuden hallituksen nimittämistä, nykyinen hallitus toimisi niin kutsuttuna toimitusministeristönä.

”Vastaus perustuu arvioon, että mahdollinen hallituksen jäsenyys edellyttäisi vain yhteen kokoukseen osallistumista ministerin toimikaudella käytännössä aivan sen lopussa”, Pöysti toteaa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kertoi aiemmin keskiviikkona lukeneensa ”oikeuskanslerin kirjallisen vastauksen”. Pöysti kuitenkin ilmoittaa nyt tiedotteessaan, ettei hän ole antanut kirjallista lausuntoa ja korostaa käyneensä keskusteluja ministeri Bernerin kanssa.

”En ole antanut asiasta kirjallista lausuntoa vaan kyse on ollut perustuslain 108 §:n 2 momentissa tarkoitetusta, oikeuskanslerin tehtäviin kuuluvasta oikeudellisten tietojen antamisesta ministerin pyynnöstä. Tietojen antamisesta ministeri Bernerille ei ole laadittu asiakirjaa, johon sovellettaisiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lakia”, Pöysti toteaa.