Sisätauteihin erikoistuva lääkäri, tutkijatohtori Jukka Koskela ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan ekonomisti Sanna Kurronen ehdottavat yksityisten palveluntuottajien ottamista mukaan koronatestaamiseen. Lisäksi testiin pääseminen on heidän mukaansa hankalaa.

”Testauskapasiteetista puhuminen on harhaanjohtavaa – testiin pääsy on liian vaikeaa”, he kirjoittavat Eroon koronasta -tutkijaryhmän nettisivulla.

Koskelan ja Kurrosen mukaan jopa tunnetut altistumistapaukset saattavat jäädä testaamatta, koska tällä hetkellä testiin ei pääse ilman oirearviota.

”Välimatkat testiasemalle saattavat olla jopa yli 100 kilometriä, etäisyys joka vähäoireisen – voimakkaasti oireilevasta puhumattakaan – potilaan olisi pahimmassa tapauksessa taitettava omalla autolla tai taksilla. Testiin pääsy onkin osoittautunut paikoitellen hankalaksi ja viranomaiset ovat myöntäneet näytteitä ottavan henkilöstön puutteen hidastavan koko prosessin kapasiteetin kasvattamista”, he katsovat.

Läpimenoaika – testin ja sen tulosten odotusaika – on Kurrosen ja Koskelan mukaan testauksen tärkein mittari.

Tällä hetkellä testiin pääsyä voi joutua odottamaan paikkakunnasta riippuen jopa 2-4 vuorokautta näytteenottopullonkaulan vuoksi, mikä tarkoittaa sitä, että tautitapausten tunnistaminen, altistuneiden jäljittäminen ja tartuntaketjujen katkaisu viivästyy.

“Testejä otetaan noin 3 000, vaikka analysointikapasiteettia on jopa 18 000 näytettä päivässä”, Koskela ja Kurronen tiivistävät.

He ehdottavat testaamisen kokonaiskapasiteetin nostamista yksityisten toimijoiden avulla vähintäänkin STM:n vaatimalle 25 000 testin vuorokausitasolle, joka kyettäisiin tuottamaan jatkuvasti epidemian pahentuessa. Lisäksi he ehdottavat, että testivalikoimaan otetaan välittömästi myös erilaiset viruksen tunnistavat pikatestit, jotka soveltuvat erityisesti vähäisen tautiepäilyn toteamiseen ja ainakin toistettuna myös tautiepäilyn poissulkemiseen.

”Selvää on, ettei nykyisestä 3 000 testin päivittäisestä tasosta päästä kertaluokkaa suurempaan testimäärään ilman testaamiskonseptin merkittävää muuttamista. Vetovastuu on paras jättää julkiselle sektorille, mutta yksityiset palveluntuottajat on kutsuttava mukaan savottaan.”

Koronatestaus on ruuhkautunut Suomessa ainakin pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

”Kapasiteetti polvillaan jo nyt”, Hyvinkään sairaalan anestesiologian ja tehohoidon ylilääkäri Harri Tohmo ihmettelee Twitterissä.

Epidemiologi Maarit Leinonen pitää tilannetta ”erittäin huolestuttavana”.

”Erittäin huolestuttavaa, että homma sakkaa jo, kun testejä tehdään kolmannes testauskapasiteetista. Ja mielestäni kertoo, että on ihan turhaa tuijottaa mikä on testauskapasiteetti, jos prosessit eivät sitä tue. Prosessia olisi vielä suoraviivaistettava”, hän kommentoi.

Leinonen korostaa, että altistuneiden jäljitys alkaa sitten, kun tulos tulee. Testiin pitäisi hänen mukaansa päästä samana päivänä ja tulos olisi saatava 24 tunnin kuluessa, jotta altistuneiden jäljityksellä päästäisiin tartuntaketjuihin kiinni.