Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo sanoo olevansa hämmästynyt siitä, kuinka ylimalkaisesti työnantajaleiri suhtautuu osaamisen säilymiseen Suomessa.

Salon mielestä torstaina tuloksettomasti päättyneet työehtosopimusneuvottelut Teknologiateollisuuden kanssa osoittavat, että yrityksissä kuvitellaan asiantuntijoiden pysyvän työpaikoillaan ”lähes kiitoksen voimalla”.

”Olen pian pari vuotta kuunnellut kyllästymiseen saakka työnantajien valitusta osaajapulasta ja kilpailukyvyn säilymisestä. Näillä kahdella asialla on vissi yhteys, mutta kun asialle pitäisi tehdä jotain, on kuin kuurolle puhuisi”, hän kommentoi.

Salo korostaa, että Suomen menestys nojaa ennen kaikkea osaamiseen ja korkealaatuisiin tuotteisiin. Suomi ei säily kilpailukykyisenä ilman osaamista, osaaminen on korkeasti koulutetuilla asiantuntijoilla ja heidän pitämisekseen omassa yrityksessä ja ylipäätään Suomessa tarvitaan rahaa.

”Olemme liittona tuoneet neuvottelujen alla ja niiden aikana huolen asiantuntijoiden palkkojen kehityksestä. Niiden on oltava kansainvälisesti kilpailukykyisiä, jos mielimme kansakuntana pärjätä. Mutta neuvottelupöydissä aiheesta ei ole päästy edes keskustelemaan, kun työnantaja luimistelee kiky-tuntien takana piilossa uskotellen niiden olevan kilpailukyvyn kannalta autuaaksi tekevä voima”, hän sanoo.

Salo toivoo, että neuvottelujen ajautuminen sopimuksettomaan tilaan ”saa työnantajaleirin järkiinsä”.

”Suomi ei muutamilla asiantuntijoiden talkootunneilla pelastu, jos sen hintana yhä useampi asiantuntija lähtee leveämmän leivän perässä kilpailijamaihin. Aikaa on vielä, riitelystä ei ole kenellekään hyötyä, mutta painostustoimia olemme valmiit käyttämään, jos järjen valo ei muuten löydy”, hän sanoo.

Teknologiateollisuuden sopimusaloilla ei päästy torstaina neuvottelutulokseen uusista työehtosopimuksista. Alan sopimukset päättyivät lokakuun lopussa lukuun ottamatta yhtä toimihenkilösopimusta.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle sanoi, että päänavauksen syntyminen jäi kiinni ennen muuta siitä, millainen kustannusvaikutus ratkaisulla voi olla heikkenevässä taloustilanteessa.

Insinööriliitto on kertonut tavoittelevansa tällä kierroksella kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomaan työajanpidennyksen poistoa sopimuksista ilman, että sen poisto vaikuttaa alentavasti palkankorotuksiin. Lisäksi tavoitellaan asiantuntijapalkkojen vähintään ostovoiman turvaavaa korottamista ja työhyvinvoinnin ottamista vakavasti kaikilla työpaikoilla. Lisäksi aloilla on alakohtaisia tavoitteita.

Lue myös: