Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, kenraalimajuri Kari Renko pitää Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n vaatimusta hävittäjähankinnan kustannusten läpinäkyvyydestä hyvänä. Hän huomauttaa kuitenkin, että on tarkkaan harkittava, missä määrin kustannuksia voidaan avata.