Liikenne- ja viestintäministeriö esittää Anne Bernerin (kesk.) johdolla odotetusti yhtiömallia ratkaisemaan liikenneverkon rahoitusta.

Tässä Bernerin tiedotteen pääkohdat:

– Suomeen perustettaisiin valtionyhtiö, joka vastaisi valtion liikenneverkon riittävästä kunnosta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä.

– Yhtiö tuottaisi yhteiskunnalle välttämättömiä palveluita, siksi sen olisi oltava yhteiskunnallisessa ohjauksessa. Eduskunta ohjaisi yhtiötä useammaksi hallituskaudeksi tehtävällä liikenneverkkoselonteolla, jota päivitettäisiin hallituskausittain. Yhtiölle määriteltäisiin lailla ja viranomaismääräyksillä liikenneverkon palvelutaso ja kohtuullinen hinnoittelu.

– Liikenneverkkoyhtiö keräisi tien käytöstä maksun, jolla rahoitettaisiin yhtiön hallinnoiman valtion liikenneverkon ylläpito ja kehittäminen. Yhtiö tarjoaisi kuluttajille valtakunnallisesti kiinteitä aikaan perustuvia maksuja (esimerkiksi kuukausi- tai vuosimaksu), jotka eivät vaatisi paikannusta.

– Liikenteen kustannuksia ei lisätä vaan ehdotuksen lähtökohta on, että liikenteen kokonaiskustannukset eivät nousisi ja liikenteen käyttäjillä olisi vapaus valita haluamansa palvelu – olipa se pelkkää tienkäyttöä tai liikenteen palvelupaketti.

– Tarkoitus on, että jatkossa palveluoperaattorit tarjoaisivat omia liikenteen palvelujaan. Kiinteiden maksujen rinnalla operaattorit voisivat tarjota myös kilometripohjaiseen hinnoitteluun perustuvia paketteja, siinä tapauksessa että kilpailua on riittävästi. Kilometripohjaiset maksut olisivat kuluttajalle valinnaisia ja vaatisivat ajoneuvon paikantamisen, jotta tiedettäisiin liikkuuko ajoneuvo liikenneverkkoyhtiön tiellä vai kunnallisella tai yksityisellä tiellä.

– Maksut porrastettaisiin ajoneuvon päästöjen mukaan: suuripäästöisen ajoneuvon maksut olisivat suuremmat kuin vähäpäästöisen ajoneuvon.

– Selvityksen perusteella ministeriö ehdottaa, että Liikenneviraston hallinnoima valtion tieverkko siirrettäisiin valtion erityistehtäväyhtiöön vuoden 2018 alusta. Rata- ja vesiväyläverkon osalta jatkettaisiin erillisselvitystä tavoitteena niiden siirtäminen yhtiölle vuoden 2019 alusta.

– Yhtiön omistajia olisivat Suomen valtio (65 %) ja maakunnat (35 %).

Tiedotteessa ei puhuta tarkemmin veroasioista, kuten keskustelua herättäneestä autoveron poistosta.

Lue uudemmat jutut:

Esitys: Näin autoilijan tiemaksu määräytyy – katso omasi heti laskurista

Berneriltä 3 esimerkkiä uudesta tiemaksusta: Tässä Octavian, Fiestan, ja Cherokeen laskelmat

Berner vahvisti: Autovero poistuisi – tässä veromuutokset yhdessä kuvassa

Lue lisää:

Yle paljastaa Bernerin esityksen: Autovero poistumassa kokonaan – uusi maksu 539 €/vuosi

Autokauppaa uhkaa nyt äkkipysähdys - KL: Uuden auton ostajalle väläytetään hyvitystä

Lue myös:

Anne Berneriltä uusi linjaus: ”Autoilijoiden pakkoseurantaa ei suunnitella”

Musta laatikko tulee autoilijalle halvemmaksi? – 10 vastausta Bernerin väylähankkeesta

”175 000 €, ei veroa” – Soinin hehkuttamaa veneveroa syytetään mielivaltaiseksi