Kovatuloisten ansiotuloveroa laskemalla ei saataisi Suomessa lisää verotuloja, kertoo Kauppalehti. Tämä saadaan selville laskemalla verotulot maksimoiva ansiotulojen ylin rajaveroprosentti.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen verkkosivuille kirjoittaneet tutkijat viittaavat keskusteluun solidaarisuusveron tulorajan tasosta, josta hallituksessa on ollut erimielisyyttä. Hallitus kokoontuu tänään budjettiriiheen. Ensi vuoden budjetti julkistetaan huomenna torstaina illalla.

Tutkijat Tuomas Matikka ja Kaisa Kotakorpi huomauttavat, että solidaarisuusveron tason pohtimista hyödyllisempää olisi miettiä, mitä ylimpien tulojen verotukselle pitäisi oikeastaan tehdä. He muistuttavat, että Suomi on suurituloisten verottajana maailman kärkimaita, joten kysymys on oleellinen.

Oletuksena on, että hyvin korkea rajaveroprosentti heikentää merkittävästi ihmisten kannustimia ansaita lisää tuloa tai raportoida ansaitsemiaan lisätuloja verottajalle. Tällöin ylintä rajaveroastetta laskemalla voidaan saada lisää verotuloja, jos ihmiset alkavat ansaita merkittävästi lisää tuloa, kun rajaveroprosenttia lasketaan.

–Teoriassa on mahdollista määrittää sellainen ylimmän rajaveroprosentin taso, joka maksimoi kerättävät ansioverotulot, tutkijat kirjoittavat.

Tutkijat laskivat, että Suomen nykyinen ansiotulon ylin rajaveroprosentti ei ylitä verotulot maksimoivaa veroprosenttia. Tämän he saivat selville hyödyntäen havaittuja tulonjakaumia sekä tutkimuskirjallisuudessa estimoituja verojoustoja.

–On siis todennäköistä, että ylintä tuloveroprosenttia laskemalla menettäisimme verotuloja.

–Arviomme mukaan verotulot maksimoiva ansiotulojen ylin rajaveroprosentti on laskelmissa käytetyistä oletuksista riippuen noin 70–80 %, mikä on korkeampi kuin nykyinen noin 65 % (hyödykeverot huomioon ottaen).

Tutkijat kuitenkin painottavat, että verotulot maksimoiva ylin tuloveroprosentti ei itsessään ole järkevä tavoite, eikä tutkimusta tule tulkita niin.

–Julkisen vallan tulisi maksimoida kansalaistensa hyvinvointia, mikä on todennäköisesti eri asia kuin verotulojen maksimointi.

Kaisa Kotakorpi on taloustieteen professori Turun yliopistossa, Tuomas Matikka VATTin erikoistutkija.

Lähde: Kauppalehti

Päivitetty klo 9:19: Täsmennetty otsikon "veroprosentti" muotoon "rajaveroprosentti".