Varainsiirto vähentää muuttoja sekä maakuntien sisällä että maakuntien välillä, selviää uudesta tutkimuksesta.

Varainsiirtoveron takia kotitaloudet asuvat tilanteeseensa sopimattomissa asunnoissa. Veron kielteiset vaikutukset heijastuvat myös työmarkkinoiden toimintaan, todetaan VATT:n ja Helsingin kaupunginkanslian tutkimuksessa.

Varainsiirtovero nousi maaliskuussa 2013 asunto-osakeyhtiöissä 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Omakotitalojen varainsiirtovero pysyi ennallaan 4,0 prosentissa. Lisäksi asunto-osakeyhtiöissä varainsiirtoveron veropohjaa laajennettiin kattamaan asunnon myyntihinnan lisäksi osakkeisiin kuuluva yhtiölaina.

Nyt valmistuneessa tutkimuksessa varainsiirtoveron muutosta hyödynnettiin niin sanottuna luonnollisena koeasetelmana. Asetelma mahdollisti veron vaikutuksen eristämisen muista muuttamiseen vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimuksessa verrattiin omakotiasujien ja osakeyhtiömuotoisissa asunnoissa asuvien omistusasujien muuttoalttiutta ennen ja jälkeen verouudistuksen. Varainsiirtoveron korotus vähensi osakehuoneistoissa asuvien omistusasujien muuttoja noin 4,3 prosentilla. Tutkimuksessa havaittiin myös, että vero vähentää sekä työmarkkina-alueiden sisäisiä että niiden välisiä muuttoja.

Varainsiirtoveron takia kotitaloudet asuvat useammin tilanteeseensa nähden esimerkiksi kooltaan tai sijainniltaan sopimattomissa asunnoissa. Asuntokanta on veron takia tehottomassa käytössä, mikä vähentää hyvinvointia. Tutkimuksen mukaan tämä on merkittävä, vaikkakin näkymätön varainsiirtoveron kustannus.

Hankkeessa hyödynnettiin Tilastokeskuksen henkilötason kokonaisaineistoja vuosilta 2006–2015, varainsiirtoveroaineistoja sekä Kiinteistövälittäjien keskusliiton keräämää asuntokauppa-aineistoa.

Lähde: Talouselämä