Hallitus on kasvattamassa valtion verotuloja muun muassa asuntovelallisten verovähennysten kustannuksella.

Tänään julkaistussa valtiovarainministeri Antti Rinteen (sd.) vuoden 2015 budjettiesityksessä todetaan, että veropohjaa laajennetaan rajoittamalla asuntolainan korkomenojen vähennyskelpoisuutta ansio- ja pääomatuloverotuksessa viidellä prosenttiyksiköllä jo aiemmin päätetyn viiden prosenttiyksikön lisäksi. Kaikkiaan vähennysoikeus siis leikkautuu kymmenen prosenttiyksikköä.

Leikkauksen taustalla ovat hallituksen aiemmat päätökset. Asuntolainan vähennysoikeutta on tarkoitus vähentää asteittain, viisi prosenttiyksikköä vuodessa. Tällä hetkellä asuntolainan vähennyskelpoinen määrä on 75 prosenttia, kun se viime vuonna oli 80 prosenttia. Ensi vuonna se on enää 65 prosenttia. Valtion tavoite on lopulta laskea verovähennyskelpoinen osuus 50 prosenttiin.

Asuntolainan korkovähennyksen 10 prosenttiyksikön rajoituksen vaikutus valtiontalouteen on 32 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaikkiaan Rinteen esityksessä arvioidaan, että valtion verotulot kasvavat noin kaksi prosenttia eli noin 0,9 miljardia euroa vuodelle 2014 budjetoituun verrattuna. Vuoden 2015 veropoliittiset ”sopeutustoimenpiteet” koostuvat pääosin valmisteverotuksessa tehtävistä veronkorotuksista.

Sähköveron, tupakkaveron, makeisveron sekä polttoaineverojen korotusten arvioidaan lisäävän valtion verotuloja yhteensä 372 miljoonaa euroa. Ajoneuvoveroa korotetaan 180 miljoonaa euroa.