Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen Portugalin verosopimuksen irtisanomisesta. Näin olleen Portugaliin muuttaneiden suomalaiseläkeläisten verovapaus jää historiaan.

Portugali on houkutellut suomalaiseläkeläisiä maahan nollaverotuksella, ja vielä nykyisin voimassa oleva, vanhentunut verosopimus estää Suomea soveltamasta heihin kansallista verolainsäädäntöään.

Suomi neuvotteli vuonna 2016 Portugalin kanssa uuden sopimuksen, jota ei kuitenkaan annettu Portugalissa parlamentin käsiteltäväksi, eikä sopimus tullut voimaan. Nykyinen sopimus on vuodelta 1970.

– Nykyinen verosopimus on erityisesti eläkettä koskevan artiklan osalta Suomen verosopimuspolitiikan tavoitteiden vastainen, koska verosopimus rajoittaa Suomen oikeutta verottaa Suomesta Portugaliin maksettuja eläkkeitä, hallituksen esityksessä todetaan.

Verosopimuksen johdosta saamatta jääneet verotuotot ovat hallituksen esityksen mukaan kasvaneet vuodesta 2014 vuoteen 2016 1–3 miljoonasta eurosta 3–6 miljoonaan euroon. Verosopimuksen irtisanominen poistaa eläketulon verotusta koskevan kannustimen muuttaa Portugaliin.

Eduskunta hyväksyi aiemmin hallituksen esityksen valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena, joka tuki esitystä yksimielisesti, vaikka sopimuksen yksipuolinen irtisanominen onkin poikkeuksellinen menettely.

Eduskunta hyväksyi sopimuksen irtisanomisen tänään täysistunnossa, ja asiasta käytettiin enää muutama puheenvuoro, kaikki hallituspuolueiden riveistä.

–Tämän lakiesityksen mukaan Suomi irtisanoo verosopimuksen, jolloin tietty varakkaampien eläkeläisten verovapaus päättyy. Pidän hallituksen esitystä erittäin perusteltuna ja hyvänä, totesi sinisten Kari Kulmala.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz ihmetteli julkisessa keskustelussa näkemiään puheenvuoroja, joiden mukaan ”tässä olisi kyse jostakin kateudesta kumpuavasta omituisesta menettelystä”. Zyskowiczin mielestä Suomen hallituksen ajama linja on täysin looginen.

–Minun mielestäni on aivan selvää, että jos emme hyväksy yrityksille veroparatiisipakoilua, niin emme me myöskään yksittäisille kansalaisille halua hyväksyä sellaista tilannetta, että suomalainen, joka saa Suomesta vaikkapa eläkettä, voisi välttyä kokonaan tuon eläkkeen verottamiselta. Hän ei maksaisi siitä veroa Suomeen, mutta hän ei maksaisi siitä lainkaan veroa myöskään Portugaliin, Zyskowicz sanoi.

–Kun tämä on nähty epäkohdaksi ja sitä on pyritty uudella sopimuksella korjaamaan, mutta uusi sopimus ei ole Portugalin parlamentissa edennyt, niin mielestäni tämä on Suomen hallitukselta hyvin johdonmukaista toimintaa, eikä tähän tarvitse liittää mitään epäilyjä mistään suomalaisten kateuden perisynnistä tai muusta tällaisesta. Kyse on johdonmukaisesta ja reilusta pelistä. Kun on tuloja, niin jonnekin siitä veroja maksetaan.

Verojaoston puheenjohtaja Esko Kiviranta (kesk.) viittasi aiempiin puheenvuoroihinsa ja yhtyi Zyskowiczin ajatuksiin. Lue lisää: ”Suomen mitta on täysi – varakkaampien eläkeläisten verovapaus päättyy”

–On selvää, että tämä epäkohta on keinolla tai toisella saatava korjatuksi. Nyt Suomi on joutunut valitsemaan tällaisen hyvin poikkeuksellisen ratkaisun eli irtisanomisen, mutta toivottavasti tässä päästään vielä sitten siihen ratkaisuun, että Portugalin parlamentti ennen vuodenvaihdetta, marraskuun loppuun mennessä, saattaa voimaan tämän uuden neuvotellun verosopimuksen, Kiviranta sanoi.

–Sellainen asia, joka täällä keskustelussa ei ole vielä ollut esillä mutta jolla silläkin on oma merkityksensä, on se, että nämä eläkevakuutusmaksut, joihin eläkkeet perustuvat, on vähennetty Suomen verotuksessa, ja sekin vahvistaa sitä, että Suomella kuuluu olla näihin eläkkeisiin verotusoikeus.

Verosopimuksen voimassaolo lakkaa 1. tammikuuta 2019, ellei Portugali hyväksy uutta sopimusta tätä ennen. Irtisanomisen myötä eläkkeiden verot maksetaan Suomeen heti vuoden 2019 alusta.