Kevan ulkopuolisella konsultilla teettämässä sisäisessä tarkastuksessa käytiin läpi muun muassa entisen toimitusjohtajan Merja Ailuksen työsuhdeasunnon remontti, joka oli euromääräisesti vuoden 2012 suurin Kevan teettämä remontti.