Metsäyhtiö UPM kertoo yhteistoimintaneuvotteluiden UPM Communication Papers Jokilaakson yksikön osalta päättyneen.

Jämsässä sijaitseva Kaipolan tehdas ja sen kolme paperikonetta suljetaan vaiheittain joulukuun puoliväliin mennessä. Toiminta niin ikään Jämsässä sijaitsevan UPM Jämsänkosken tehtaan yhdellä painopaperikoneella ja kahdella erikoispaperikoneella jatkuu, tiedotteessa kerrotaan.

Kaipolassa päättyy kaikkiaan 448 työtehtävää, joista 20 tehtävää siirtyy Jämsänkoskelle UPM Speciality Papers -liiketoiminta-alueelle.

UPM:n mukaan arviolta noin 20 prosenttia vähennyksistä voidaan toteuttaa eläkejärjestelyin, joskin keskustelut ovat vielä kesken.

UPM kirjaa vuoden 2020 kolmannen neljänneksen vertailukelpoiseen tulokseen vaikuttavina rakennejärjestelykuluina yhteensä 99 miljoonaa euroa, joista 38 miljoonaa kassakustannuksina. UPM:n mukaan suunnitelman odotetaan tuovan 47 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Sulkemisen seurauksena UPM:n graafisten papereiden tuotantokapasiteetti vähenee 720 000 tonnilla, mistä 450 000 tonnia on sanomalehtipaperia ja 270 000 tonnia päällystettyä mekaanista painopaperia. Tehtaalle jäävä jälkihoitoryhmä varmistaa tehtaan turvallisuuden sulkemisen jälkeen.

Toimenpiteet vahvistavat UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen kokonaiskilpailukykyä ja tulosedellytyksiä pitkällä aikavälillä, kerrotaan UPM:n tiedotteessa.

Päätöksiä tehdessään UPM sanoo arvioineensa, miten graafisen paperin kysyntä, maailmantalous ja paikallinen toimintaympäristö kehittyvät. Paino- ja kirjoituspaperien kysyntä on laskenut jo vuosien ajan, ja COVID-19 -pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet äkillisen kysyntähäiriön monissa paperin loppukäytöissä sekä heikentäneet yleisiä talousnäkymiä.

”Kaipolassa on osaavat tiimit ja hyvin hoidetut koneet. Monien ulkoisten tekijöiden, kuten Suomen korkeiden logistiikkakustannusten, verotuksen, korkeiden työvoimakustannusten ja kasvavien kuitukustannusten vuoksi Kaipola oli UPM:n painopaperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin. Sen kannattavuusnäkymä oli pysyvästi heikentynyt”, sanoo UPM Communication Papers liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur tiedotteessa.

Lue seuraavaksi: