Siviilit pääsevät keväällä hakemaan ensimmäistä kertaa Maanpuolustuskorkeakoulun maisteriopintoihin. Opiskelu alkaa syksyllä 2010. Hakijoilta vaaditaan suoritettua kandidaatin tutkintoa.